top of page

Transfè Lajan

Pou fè yon transfè lajan, ale nan biwo transfè WesternUnion ki pi prèw la epi ba yo enfòmasyon sa yo:

Non pou yo fè transfè a: Sinfralia Louissaint

Vil & Eta a: Delray Beach, FL

Peyi: United States of America 

 

Transfè ki fèt apre 4:00 p.m. (Lendi jiska Vandredi, jou ferye pa konte) nap travay sou yo nan pwochen jou ouvrab la. Malgre ke Papsoo pa fè ou peye okenn frè pou sèvis sa a, biwo transfè ou la ka fè w peye yon frè.

Lèw fin fè transfè a voye nimewo konfimasyon ba nou. Klike la

 

Pou plis enfòmasyon, tanpri gade atik sipò nou an sou transfè lajan.

bottom of page