top of page

Rechaje Kont Papsoo Lokal

Chwazi Koman Ou Vle Rechaje Kont ou an

Pa Kat Debi/Kredi

Fè yon transfè lajan ki soti sou kont bankè ou an ak kat debi/kredi ou. Lajan ka disponib nan 2 a 3 jou ouvrab.

Pa Biwo Transfè

Fè yon transfè lajan depi yon biwo transfè. Lajan ka disponib nan 2 a 3 jou ouvrab.

bottom of page